لكزس LX570 موديل 2010 عداد 262 الف

نشر يوم : 23-02-2021 في 05:10 م
1404 مشاهدات
8700 د.ك
Wafu cars Office
معلومات الإعلان (رقم الإعلان : 14822149) ترجم
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/111.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/base_llkOSC98uLwV.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/57.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/base_2lsS4nogKBcG.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/base_TQleYcWUhqU0.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/166.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/base_XYTPWiwJK3Xr.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/base_JUEzFaL16kkq.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/59.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/base_F8SCLObw0kDZ.png
 • https://d3cxve53lbqhxv.cloudfront.net/images/attributes_images/base_djMymCnyAhVy.png


لكزس LX570 موديل 2010 عداد 262 الف الدرجة الاولي وارد الفطيم له ملف بالساير شرط الفحص قير مكينه شاصي البدي يوجد 2 او 3 قطع صبغ