back
https://static.q84sale.com/images/agents/resize/1479969832157657249.jpg

منصور/حولي

Dasmah , Dieyah , Mansoriyah , Abdullah Alsalem , Nezha , Faiha , Shamiyah , Roudha , Edeleyah , Khaldiyah , Kefan , Qadseyah , Qortobah , Sorra , Yarmook.Sheab , Hawalli , Midan Hawalli , Jabreyah

96001724